.

دانلود فرم سفارش ژن     Gene Synthesis Service form                           دانلود فرم سفارش پرایمر   Nedayefan Oligo order form


برجسته ترین ها

UV Glass

UV Glass

UV Glass..

0تومان

PCR Workstation

PCR Workstation

PCR Workstation..

0تومان

Hood Laminair Flow (Cllas II)

Hood Laminair Flow (Cllas II)

Hood Laminair Flow (Cllas II)..

0تومان

Heater Block (Nedayefan)

Heater Block (Nedayefan)

Heater Block (Nedayefan)دانلود فایل..

0تومان

Freezing Rac

Freezing Rac

Freezing Rac..

0تومان

جديدترين ها

شماره کاتالوگ توضیحات قیمت علاقمند سفارش
26611 26611.. call
UV Glass UV Glass.. call
Pipettes Pipettes.. call
PCR Workstation PCR Workstation.. call
Microfuge/Vortex (Nedayefan) Microfuge/Vortex (Nedayefan)دانلود فایل.. call
Hood Laminair Flow (Cllas II) Hood Laminair Flow (Cllas II).. call
Heater Block (Nedayefan) Heater Block (Nedayefan)دانلود فایل.. call
Freezing Rac Freezing Rac.. call
Electrophoresise Tank Electrophoresise Tank.. call
Bench Top Mini Oven مشخصات دستگاه:دمای تابشی50(+/-) 800 درجه ، 300 واتکانال اصلی از جنس کوارتزقابل استفاده در هود لامینا.. call
ZU10001 ZOOM UREA 1 KG Room Temperature Ambient (Thermo Fisher Scientific).. call
ZT10002 ZOOM THIOUREA 1kg Room Temperature Ambient (Thermo Fisher Scientific).. call
ZR-0179-03 Foot-and-Mouth Disease Virus?FMDV? Asia 1 Strain RT-PCR Kit (Liferiver) - RNA - 25 tests/kit .. call
ZR-0179-03 Foot-and-Mouth Disease Virus?FMDV? Asia 1 Strain RT-PCR Kit (Liferiver) - RNA - 25 tests/kit .. call
ZR-0178-03 Foot-and-Mouth Disease Virus?FMDV? O Strain RT-PCR Kit (Liferiver) - RNA - 25 tests/kit .. call
ZR-0178-03 Foot-and-Mouth Disease Virus?FMDV? O Strain RT-PCR Kit (Liferiver) - RNA - 25 tests/kit .. call